Handlekurv

MENY
MENY

Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet undervisningsbyen.no for varer og produkter som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at undervisningsbyen kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet undervisningsbyen.no. Undervisningsbyen AS opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven  §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Her finner du forbrukerkjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34. Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet.

Her finner du kjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27. Kjøpsloven regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner.

Det er kjøpers ansvar å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell part eller forbruker man handler med. Det anbefales derfor at man forut for handelen spør selger om selger opptrer i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom, såfremt disse bestemmelsene ikke endrer på Undervisningsbyen sitt ansvar overfor kjøper og/eller selger.

Betalingsbetingelser

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA , er oppgitt for alle varer i de ulike butikkene. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet eller butikken man handler på.

Ordrebekreftelse

Ved fullføring av kjøpet så sendes en ordrebekreftelse til kjøper med kopi til selger. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.

Varen, prisen på varen og alle avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det fremkommer også av ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Levering

Systemet sender automatisk ut nedlastbar fil etter endt transakasjon (når ordren er fullført). Du som kjøper mottar en e-post med link til nedlasting. Du kan også logge inn i ditt kontrollpanel å laste ned dine kjøpte filer der. 

Etter levering

5-7 dager etter din bestilling vil du motta en mail der du kan gi en vurdering av dine kjøp og av undervisningsbyen.no

Garanti og reklamasjon

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper. Undervisningsbyen er ikke part i handelen, jmfr. avsnittet om Ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett

Alle kjøpere har 14 dager angrerett.

Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet

Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til selger innen fristens utløp.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett.Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.

Ønsker du å komme i kontakt?

post@undervisningsbyen.no

Foldsævegen 60, 3870 Fyresdal

Org.nr: 929 182 472

Hold deg oppdatert

Mottar du gratis ressursene, oppdateringene og spesialtilbudene vi sender ut måndelig?

Undervisningsbyen.no
687 vurderinger
Uavhengig verifisert
vurdering 4.63 / 5

© 2022 Undervisningsbyen.no Alle rettigheter

Nettsiden er utviklet av Webco AS

Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Fortsett å handle
0