VILKÅR

I Undervisningsbyen AS kan du enkelt åpne din egen nettbutikk og være i gang med å selge på få minutter.

Det er trygt og enkelt og det spiller ingen rolle om du bare vil dele noen filer eller om du vil bygge deg noe større. 

Vi ønsker både privatpersoner og bedrifter velkommen til Undervisningsbyen AS.

Standard brukerbetingelser for nettstedet

Generelt

Brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Undervisningsbyen AS. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Dersom du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke nettstedet.

Dersom disse brukerbetingelsene endres, vil du bli varslet minst to uker før endringene trer i kraft.

Beskrivelse av nettstedet

Nettstedet Undervisningsbyen AS er en digital plattform for deling og/eller salg av undervisningsopplegg. Selgere får en nettbutikk på nettstedet hvor de kan dele eller selge produktene sine.

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for at innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Det gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

 

Undervisningsbyen AS er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom nettstedet, jmfr. E-handelsloven §18.

Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparters nettsider og kontrollere at de har riktig forståelse av opphavsrett.

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet, må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører Undervisningsbyen AS og disse sidene må ikke innholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurerende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet. Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. Undervisningsbyen AS forbeholder seg retten til å slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Undervisningsbyen AS er forpliktet til å reagere på og fjerne lovstridig materiale eller linker straks det oppdages eller så snart Undervisningsbyen AS blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18.

 

Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jmfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning. 

Verken materiale eller informasjon produsert av Undervisningsbyen AS kan reproduseres uten Undervisningsbyen AS sitt skriftlige samtykke. Logoen, domenenavnet undervisningsbyen.no og design på nettstedet tillhører Undervisningsbyen AS.

Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på dette nettstedet tilhører den som har produsert eller tilgjengeligjort materialet og er underlagt normale opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker bør innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk.

Undervisningsbyen AS forbeholder seg retten til fritt å bruke logo, bilder og beskrivelser til butikken og produktene som legges ut på de ulike butikkene til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Det er tillatt å bruke logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med nettstedet Undervisningsbyen AS. .Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet

Ansvarsbegrensning

Undervisningsbyen AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap av noe slag i forbindelse med dette nettstedet. Undervisningsbyen AS tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Undervisningsbyen AS garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Undervisningsbyen AS garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. 

Undervisningsbyen AS fraskriver seg hvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Undervisningsbyen AS fraskriver seg, uten begrensning, et hvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Undervisningsbyen AS garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. 

Undervisningsbyen AS fraskriver seg, uten begrensning, et hvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Henvendelser kan sendes til post@undervisningsbyen.no