VÅR HISTORIE

Dette er undervisningsbyen.no

«Alle kan lære» startet opp i januar 2019. I mangel av en god norsk plattform for deling og salg av undervisningsmateriell valgte jeg en norsk nettbutikkportal. På den måten kom jeg i kontakt med Daniel, gründeren bak Webco. Sammen satte vi oss ned og begynte å jobben mot et felles resultat. Jeg savnet et godt strukturert system for deling av undervisningsopplegg. Et felleskap som kan favne alle opplegg, både gratisopplegg og opplegg som koster litt. Vi er stolte av at vi nå kan lansere : «Undervisningsbyen». Et strukturert system, som gjør det enkelt for læreren å finne og dele de gode oppleggene. Undervisningsbyen er plattform laget av lærere for lærere. En by der lærere kan få en tomt til sin egen nettbutikk, slik at de kan utveksle undervisningsmateriell. Vi tror at de beste ideene og tilnærmingene til læring kommer direkte fra lærerne selv. Vi vil derfor være med på å lage et unikt sted der du som lærer kan dele og selge undervisningsopplegg med hverandre. I nyhetsbrevet, Google, facebook og Instagram vil vi tipse om gode opplegg laget av lærere som fortjener å bli fremhevet!

HISTORIE

VÅR VISJON

Av lærer for lærer

Undervisningsbyen er et sted for inspirasjon, fellesskap og ideutveksling. En digital plattform for å dele eget materiale, ta vare på eget materiale og unike muligheter til å finne gode undervisningsopplegg til egen undervisning. Vi vil at lærerne skal åpne opp klasserommet sitt og vise frem den gode jobben vi vet blir gjort i norske skoler. Del de gode undervisningsoppleggene dine. La responsen gi deg rom for videreutvikling og godt arbeid. Vi applauderer at det stadig kommer flere kreative lærere frem i lyset. Dere er modige som beveger dere frem og vi vil gjerne hjelpe dere litt på veien. "Alle kan lære" har gjort meg til en bedre lærer. Jeg vokser av tilbakemeldingene jeg får av de som laster ned eller kjøper undervisningsmateriell. Jeg står stødigere i klasserommet etter jeg begynte å dele undervisningsoppleggene mine med andre. Jeg har via nettbutikken fått et stort nettverk av lærerkollegaer over hele landet. Vi håper vi kan bidra til at du opplever det samme! Vi applauderer at det stadig kommer flere kreative lærere frem i lyset. Dere er modige som beveger dere frem og vi vil gjerne hjelpe dere litt på veien. "Alle kan lære" har gjort meg til en bedre lærer. Jeg vokser av tilbakemeldingene jeg får av de som laster ned eller kjøper materiell. Jeg står stødigere i klasserommet etter jeg begynte å dele oppleggene mine med andre. Jeg har via nettbutikken fått et stort nettverk av lærerkollegaer over hele landet. Vi håper vi kan bidra til at du opplever det samme!

VISJON