Å gi konstruktiv feedback med fokus på arbeidsinnsats vil hjelpe barna med gode arbeidsvaner

Som lærere og foreldre, er det vår oppgave å gi god feedback. Å gi konstruktiv feedback med fokus på arbeidsinnsats vil hjelpe barna med gode arbeidsvaner. Ved å gi gode tilbakemeldinger hjelper vi de fremover og gjør de mer selvsikre.

Når vi gir feedback til skolebarn, er det lett å falle tilbake på generelle kommentarer som “du er flink” eller “godt jobbet”. Selv om disse kommentarene kan være hyggelige, er de ikke spesielt konstruktive eller fremmer innsats fremfor resultat.

Så hva kan vi si istedenfor “du er flink” ?

Her er 10 setninger du kan bruke for å gi mer konstruktiv feedback:

Disse setningene gir feedback som roser innsats og fremgang. I stedet for å gi generelle kommentarer som “du er flink”, kan du hjelpe barna å forstå hva de gjorde som gav resultater, og oppmuntre dem til å fortsette å utvikle seg på disse områdene.

Husk at feedback bør være konstruktive og positive, selv når du gir tilbakemelding på utfordrende områder. Fokuser på innsats og hva som kan forbedres. Gi konkrete eksempler på hva barna kan gjøre annerledes neste gang. Avslutt alltid med det positive. La det være det siste barna hører deg si. Det vil hjelpe barna å lære og vokse, og oppmuntre dem til å bli mer selvsikre og engasjerte i sin egen læring.