Kategori: TIPS

Å gi konstruktiv feedback med fokus på arbeidsinnsats vil hjelpe barna med gode arbeidsvaner

Som lærere og foreldre, er det vår oppgave å gi god feedback. Å gi konstruktiv feedback med fokus på arbeidsinnsats vil hjelpe barna med gode arbeidsvaner. Ved å gi gode tilbakemeldinger hjelper vi de fremover…

Tips om hvordan du kan lage gode undervisningsopplegg og anbefalinger av noen verktøy for å hjelpe deg med prosessen

Ha klare mål og læringsutbytte i fokus  Å lage godt undervisningsmateriell kan være en utfordrende, spesielt hvis du er ny. Men med de rette verktøyene og metodene, kan du skape en lærerik og engasjerende undervisningstime…