Handlekurv

MENY
MENY

Matematikk i snøen

Matematikk i snøen! 

23 sider med inspirasjon: vinteraktiviteter for yngre og eldre elever. Brøker, telling, multiplikasjon, geometri, koordinatsystemet, mønster, sjansespill… og mye gøy og løping!

GRATIS

Rapporter misbruk

PDF-en inneholder beskrivelse av disse aktivitetene:

1. Fargerike dyr (addisjon, subtraksjon, sammenligning, mønster for små barn)
2. Isgeometri
(grunnlegende former, telling for små barn)
3.
Byggeklosser av snø (brøker, gangetabellen, multiplikasjon)
4. Spill med brøker
(addisjon av brøker, heltall, )
5. Snøkake
(brøker for små barn)
6.
Tallinje
7. Oddetall og partall (spill med løping)
8. Rulett
(sannsynlighet, multiplikasjon)
9. Geometri i snøen (
romgeometri for eldre)
10. …
og andre aktivitetstips fra Furuguru

 

Kompetansemål:

Kompetansemål etter 2. trinn

– ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar

– utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

– eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane

– utforske og beskrive generelle eigenskapar ved partal og oddetal

– beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar

– plassere tal på tallinja og bruke tallinja i rekning og problemløysing

– utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag

– utforske den kommutative og den assosiative eigenskapen ved addisjon og bruke dette i hovudrekning

– kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster

– utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar

– lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

Kompetansemål etter 3. trinn

– utforske multiplikasjon ved teljing

– eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar

– representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

– beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn

– eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet

– lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet

Kompetansemål etter 4. trinn

– utforske og bruke målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjonar

– utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

– utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel

– lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kompetansemål etter 5. trinn

 

-utforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning

– beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane

– representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

– utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine

– formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere

– diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og praktiske situasjonar og knyte det til brøk

– løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning

– lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Kompetansemål etter 6. trinn

– utforske, namngi og plassere desimaltal på tallinja

– utforske strategiar for rekning med desimaltal og samanlikne med reknestrategiar for heile tal

– formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar

– beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre

– utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem

– bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster

  • 5 Stjerner
  • 4 Stjerner
  • 3 Stjerner
  • 2 Stjerner
  • 1 Stjerner

Gjennomsnittlig rangering: 0.0 av 5 (0 Stemmer)

Liker du dette produktet? Vi setter stor pris på om du kan ta deg tid til å gi din vurdering.

Vurderinger

Det finnes ingen vurderinger enda

Bli den første til å vurdere “Matematikk i snøen”

Leverandørinformasjon

  • Butikknavn: Furuguru
  • Leverandør: Furuguru
  • Adresse: Tsjekkia
  • Ingen anmeldelser funnet enda!
Med dette spillet tenker elevene på hva som er tilfeldighet, sannsynlighet, de øver på brøker, prosenter, desimaltall... men løper og…
Vil du at barna utforsker natur men også lærer andre fag? At de bruker sanser og ha det gøy utendørs?…

Dyr bilder

GRATIS
Bilder av dyr som kan brukes til forskjellige aktiviteter.
Arbeidsarket er fokusert på en plante (skvallerkål). Det inneholder ulike aktiviteter og ideer for å utforske planten.

Robotløp

GRATIS
Dette spillet utvikler elevenes logiske tenkning, de skal bruke det grunnleggende innen programmering og jobbe med koordinater. Samtidig løper de…
Arbeidsarket er fokusert på en plante (tveskjeggveronika). Det inneholder ulike aktiviteter og ideer for å utforske planten.

Ønsker du å komme i kontakt?

+47 979 50 834

Foldsævegen 60, 3870 Fyresdal

Org.nr: 929 182 472

Hold deg oppdatert

Mottar du gratis ressursene, oppdateringene og spesialtilbudene vi sender ut måndelig?

Undervisningsbyen.no
607 vurderinger
Uavhengig verifisert
vurdering 4.61 / 5

© 2022 Undervisningsbyen.no Alle rettigheter

Nettsiden er utviklet av Webco AS

Handlekurv0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Fortsett å handle
0